Výrobca plastových profilov HATRICK

Príslušenstvo k zateplovacím systémom

Soklový zakladací profil „SZP“
Typ Materiál Dĺžka profilu Balenie  
SZP 20 hliník 2 ; 2,5m 25 ; 20 ks / 50 bm
SZP 30 hliník 2 ; 2,5m 25 ; 20 ks / 50 bm
SZP 40 hliník 2 ; 2,5m 25 ; 20 ks / 50 bm
SZP 50 hliník 2 ; 2,5m 25 ; 20 ks / 50 bm
SZP 60 hliník 2 ; 2,5m 25 ; 20 ks / 50 bm
SZP 70 hliník 2 ; 2,5m 25 ; 20 ks / 50 bm
SZP 80 hliník 2 ; 2,5m 25 ; 20 ks / 50 bm
SZP 100 hliník 2 ; 2,5m 25 ; 20 ks / 50 bm
SZP 120 hliník 2 ; 2,5m 25 ; 20 ks / 50 bm
SZP 140 hliník 2 ; 2,5m 25 ; 20 ks / 50 bm

Podložka pod soklový profil „PSP“
Typ Materiál hrúbka Balenie  
PSP 2 PVC 2 mm 50 ks
PSP 3 PVC 3 mm 50 ks
PSP 4 PVC 4 mm 50 ks
PSP 5 PVC 5 mm 50 ks
PSP 10 PVC 10 mm 50 ks

Spojka soklového profilu „SSP“
Typ Materiál Dĺžka Balenie  
SSP 03 PVC 1 m 10 ks

Rohový profil so sieťkou „SRP“
Typ Materiál Dĺžka profilu Balenie  
SRP 80x80A hliník 2,5 m 50 ks / 125 bm
SRP 80x80P PVC 2,5 m 50 ks / 125 bm
SRP 80x120A hliník 2,5 m 50 ks / 125 bm
SRP 80x120P PVC 2,5 m 50 ks / 125 bm

Layerov rohový profil s odkvapovou lištou „LRP“ *
Typ Materiál Dĺžka Balenie  
LRP 80x80/2 PVC 2 m 100 ks / 200 bm
LRP 80x80/2,5 PVC 2,5 m 50 ks / 200 bm

Rohový profil kompletný „RK“
Typ Materiál Dĺžka profilu Balenie  
RK PVC 2,5 m 10 ks / 250 bm

Omietkový profil PVC s nosom a textíliou  „OPNT“
Registrované na ÚPV pod číslom 5859
Typ Materiál Dĺžka profilu Balenie  
OPNT PVC 2,5 m 20 ks / 50 bm

Omietkový profil PVC s nosom „OPN“
Typ Materiál Dĺžka profilu Balenie  
OPN PVC 2,5 m 20 ks / 50 bm

Dilatačný profil so sieťkou „DP“ *
Typ Materiál Dĺžka profilu Balenie  
DP E** PVC 2,5 m 10 ks / 250 bm
DP V** PVC 2,5 m 10 ks / 250 bm

Armovacia sieťka zo sklotextílie „AS“
Typ Gramáž Dĺžka Balenie  
AS 145 g/m2 50 bm 30 ks / 1500 bm

Okenný profil so samolepiacou páskou „OP“*
Typ Materiál Dĺžka profilu Balenie  
OP 6** PVC 2,5 m 10 ks / 250 bm
OP 9** PVC 2,5 m 10 ks / 250 bm

« Profily